castelángalegoinglés
Citic_logo
Citic_location_map
Centro de investigación TIC
Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña - España
Tel. +34 981 16 70 00
Fax. +34 981 16 70 92
citic@citic-research.org

Traballar no CITIC

Todo aquel que se incorpora ao CITIC, xa sexa como investigador ou como persoal do mesmo, intégrase nun centro tecnolóxico no que prima o talento, un centro internacional e dinámico onde pode desenvolver a súa carreira a nivel nacional e internacional.

O noso éxito nace das persoas excepcionais que constitúen os nosos equipos. O CITIC establece co seu persoal un compromiso: captar, reter e motivar aos mellores profesionais, ofrecéndolles o mellor lugar onde traballar, asegurando a igualdade de oportunidades, a non discriminación, promovendo oportunidades de desenvolvemento profesional e o equilibrio entre a vida laboral e familiar.

A nosa xente ten algo en común: comparten a nosa cultura e o compromiso de marca con tódalas persoas, empresas e organismos cos que interactuamos.

Envíanos o teu Curriculum a citic@citic-research.org


 • Proceso de selección: Contrato ligado ao proxecto “Analise, Deseño e Prototipado dun Sistemas Intelixente de Apoio á Decisión Clínica no Ámbito da Cardioloxía (Dra. MEKNOW)” Máis información sobre o proceso de selección aquí.

  Obxeto do contrato: Investigación en métodos de indexación e búsqueda de termos e deseño de sistemas baseados en coñecemento. De luns a venres en horario a convir (19 horas semanais)

  Categoría profesional:  Graduado, Enxeñeiro Técnico ou Enxeñeiro en Informática.
   
  • Data de publicación desta oferta : 20/03/2017
  • Data de peche do proceso de selección: 29/03/2017
  • [ Proceso de selección pechado ]

 • Proceso de selección: Convocatoria POSTDOCTORAL de contratación en CITIC. Refeferencia 2017/CP/076 Máis información sobre o proceso de selección aquí.

  El objeto de la presente convocatoria es la contratación de 4 Investigadores Asociados, en régimen de concurrencia competitiva y aplicando los principios de igualdad, mérito, publicidad y objetividad, colaboradores en las líneas de investigación que se indican en la memoria de contratación.

  Mas información sobre el proceso de selección:

   

  Según lo estipulado en la memoria para la contratación de personal investigador asociada a la contratación de referencia 2017/CP/076, apartado "Presentación de Solicitudes", se exige a cada candidato lo siguiente:

  Esta convocatoria está financiada con cargo a la ayuda de Centros Singulares de Investigación de Galicia para el período 2016-2019 recibida por el CITIC.

   

                

   

  Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

  Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa

   
  • Data de publicación desta oferta : 16/03/2017
  • Data de peche do proceso de selección: 06/04/2017

 • Proceso de selección: Convocatoria PREDOCTORAL de contratación en CITIC. Refeferencia 2017/CP/054 Máis información sobre o proceso de selección aquí.

  El objeto de la presente convocatoria es la contratación, en régimen de concurrencia competitiva y aplicando los principios de igualdad, mérito, publicidad y objetividad, de personal investigador en formación que desee realizar una tesis doctoral asociada a una de las líneas de investigación y bajo la dirección de los Grupos de Investigación, que forman parte de la unidad de investigación de la UDC, CITIC.

  Se convocan 8 plazas para la contratación de investigadores/as en formación a tiempo completo, número que podrá verse incrementado en función de la disponibilidad presupuestaria. 

  Mas información sobre el proceso de selección:

   

  Según lo estipulado en la memoria para la contratación de personal investigador  en formación asociada a  la contratación de referencia 2017/CP/054, apartado "Presentación de Solicitudes", se exige a cada candidato lo siguiente:

   

  Modelos de documentos:

   

  Esta convocatoria está financiada con cargo a la ayuda de Centros Singulares de Investigación de Galicia para el período 2016-2019 recibida por el CITIC.

   

                

   

  Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

  Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa

   

  • Data de publicación desta oferta : 20/02/2017
  • Data de peche do proceso de selección: 15/03/2017
  • [ Proceso de selección pechado ]

O CENTRO

AREAS TECNOLÓXICAS

ACTIVIDADE

OFICINA DE PRENSA

CONTACTO

INTRANET

FUNDACIÓN